Hvorfor bruge Skolen i Spil Metoden

92 % af alle børn og unge i Danmark spiller computerspil hver dag.

Skolen i Spil-metoden bruger elevernes interesse for computerspil til at gøre undervisningen relevant og meningsfuld for alle elever.
I praksis foregår det på den måde, at eleverne spiller et svært computerspil, som stiller tre krav:

  • De skal kunne samarbejde
  • at de kan bruge læreren som guide og vejleder
  • at de har brug for deres faglige kompetencer.

Gennem refleksive samtaler på klassen skabes der bevidsthed om læring og transfer fra computerspillet til klasserummet.

Eleverne bliver altså bedre studerende af at spille. Til dette formål vælges altid gode og komplekse kommercielle computerspil. Altså ikke deciderede læringsspil.

Udover den traditionelle undervisning arbejdes der i klassen også med ’Portalopgaver’, der binder det faglige stof og computerspillet sammen. Det bliver altså tydeligt for eleverne, hvordan de faglige kompetencer de alligevel skal tilegne sig, kan give dem en fordel i spillet.

Skolen i Spil metoden er videnskabeligt valideret

Computerspil er ikke et magisk fix, men Skolen i Spil-metoden virker!

Spil og spiltænkning kan bringe rigtigt meget godt ind i skolen, men det sker ikke af sig selv. Skolen i Spil-metoden er unik på verdensplan, og er afprøvet og valideret af bl.a. Aalborg Universitet i København, VIA, UCC og en række danske special- og folkeskoler.

Et netop afsluttet forskningsprojekt kiggede på metoden i et inklusionsperspektiv og konkluderede at metoden:

  • Reducerer oplevelsen af pres og tvang markant
  • Øger motivation for det faglige arbejde
  • Giver forbedrede sociale relationer eleverne imellem
  • Engagerer alle elever, også pigerne
  • Øger trivsel. Efter 2 uger med metoden var elever i trivselsvanskeligheder på niveau med deres klassekammerater